Wat moet een gastouder bieden?

 • Een gastouder biedt kinderen een warme, zorgzame, liefdevolle en vertrouwde omgeving waar ze vriendschappen kunnen ontwikkelen en zich beschermd en veilig voelen
 • Plan een routine, activiteiten en ervaringen rond de interesses en individuele behoeften van de kinderen om ervoor te zorgen dat u alle aspecten van hun ontwikkeling op een informele manier bevordert
 • Volg een benadering van kinderopvang die elk kind in staat stelt zijn volledige potentieel op een holistische manier te bereiken
 • Zorg voor een buitenomgeving die evenveel leermogelijkheden biedt als de binnenomgeving. Laat kinderen spelen in de wind, regen en sneeuw!
 • Zorg voor een reeks activiteiten en ervaringen die passen bij de leeftijd en het stadium om het leren en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen; Moedig kinderen aan om deel te nemen aan de planning, zodat ze met ideeën en suggesties kunnen komen en hun mening kunnen zien
 • Stel te allen tijde de behoeften van kinderen voorop en moedig kinderen aan om zelfverzekerd en assertief te zijn
 • Zorg voor een veilige leeromgeving waar kinderen kunnen praten en naar hen wordt geluisterd en waar hun zelfvertrouwen en zelfrespect wordt bevorderd
 • Ondersteun kinderen bij het maken van goede keuzes over een veilige en gezonde levensstijl en moedig hen aan om eventuele zorgen over hun gezondheid en emotioneel welzijn te bespreken
 • Houd alle kinderen veilig, waaronder het minimaliseren van het risico op letsel en ongevallen en het nemen van maatregelen om gezondheids- en veiligheidsproblemen aan te pakken; Volg te allen tijde de gezondheids- en veiligheidsprocedures, inclusief het regelmatig uitvoeren van risico-/brandrisicobeoordelingen
 • Zorg voor gezonde en voedzame maaltijden/snacks voor alle kinderen
 • Bevorder te allen tijde positief gedrag
 • Bouw relaties op met ouders en houd de communicatielijnen open om samenwerking aan te moedigen
 • Zorg voor alle vereiste beleidsregels die met de ouders worden gedeeld. Het delen van beleid met ouders geeft extra bescherming aan een opvangregeling. Wanneer de gastouder en de ouders de documentatie ondertekenen en dateren, zijn beide partijen het eens over alle vermelde procedures. Hierdoor is de kans kleiner dat beide partijen tegenstrijdige opvattingen en meningen hebben over alle aspecten van de opvangregeling en wordt een breuk in de gastouder/ouderrelatie voorkomen.

Meer informatie? Neem contact op met Gastouderopvang De Hummeltjes Club